ตกลง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามรอยเท้าพ่อ ชุมชนบ้านด่านเก่า ด่านใหม่
22 ส.ค. 2563
4,998
จองแพ็คเกจ
Booking package

ท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามรอยเท่าพ่อ ชุมชนบ้านด่านเก่า ด่านใหม่

  • ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านด่านเก่า-ด่านใหม่ เกาะช้าง เที่ยวชมวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิม หมู่บ้านด่านเก่า-ด่านใหม่
  • เรียนรู้และชมสวนแบบผสมผสานที่ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะช้าง
  • ไหว้สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สุดบนเกาะช้าง
  • เที่ยวชมต้นสีระมัน (ลิ้นจี่ป่า) อายุร่วม 200 ปี
  • เที่ยวน้ำตกคลองนนทรีตามรอยรัชกาลที่ 5
  • เที่ยวชมทิวทัศน์และดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะช้างน้อย
  • ชม ชิม ช๊อบ ผลไม้คุณภาพจากเกษตรกร ชาวสวนเกาะช้าง
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยววิถีชุมชน