ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
13 ก.พ. 2567
2,012
ชุมชนต้นแบบริมลำน้ำประแสร์ ของอร่อยเฉพาะถิ่นอย่าง "ผักกระชับ"

วันนี้ชุมชนต้องเที่ยวจะพาทุกท่านมารู้จักกับ ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง ชุมชนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนะธรรม วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในชุมชนที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเรา รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สมาชิกชุมชนบ้านทะเลน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และเพาะปลูกผักสวนครัวขึ้นชื่อที่หาทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น ซึ่งก็คือ ผักกระชับ นั่นเอง ผักกระชับที่นำมารับประทาน จะเป็นส่วนของต้นอ่อน สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย อาทิ แกงส้ม ยำ ผัด หรือจะทานสดคู่น้ำพริกก็อร่อยไม่แพ้กัน เนื่องด้วยผักกระชับมีพื้นที่เพาะปลูกเฉพาะตัว บวกกับ ขั้นตอนการเพาะปลูกที่ยุ่งยาก จึงทำให้ ผักกระชับ เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากรายได้จากการเพาะปลูกผักกระชับแล้ว สมาชิกชุมชนยังรวมกลุ่มกันสร้างรายได้จากเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเล ที่พักโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์จักสาน และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปสดใหม่ด้วย

#กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน - ร่องเรือสัมผัสธรรมชาติ ชมเหยี่ยวแดง - ศึกษาเรียนรู้วิธีการเพาะปลูก ผักกระชับ พืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น - สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมอุโบสถอายุ 300 ปี ที่ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม - นั่งรถรางชมเมือง

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณปรีชา สรรเสริญ โทร 081 864 9086 Fackbook : บ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง (https://web.facebook.com/changlek.59)

ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง