ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จังหวัดนครนายก
11 เม.ย. 2567
5,540

อีกหนึ่งชุมชนเล็กๆที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ดีต่อกายและใจอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

ที่นี่มีศูนย์การเรียนรู้เรื่องการทำสวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน อีกทั้ง คนในชุมชนยังใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ให้ทุกคนที่ได้เข้ามาซึมซับและสัมผัสวิถีของชาวสวน บ้านทุ่งกระโปรง ได้เดินเก็บผลไม้ทาน ได้เก็บผักสดๆจากต้น ไปทำอาหารไม่ว่าจะเป็นผักกูด ชะมวง มะปรางหวานๆ หรือจะเป็นไข่เค็มที่ทำโดยใช้ดินปลวกมาหมัก ให้มีความเค็มอีกด้วย ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีความ อุดมสมบูรณ์ แถมยังเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ รอให้เรา ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนที่นี่

กิจกรรมภายในชุมชน 

เดินชมสวนผลไม้แปรรูป  ทำไข่เค็มดินปลวกมดตะนอย  เก็บผักกูดสวนหนึ่งไร่พอ  แวะคาเฟ่ 2nd november cafe  ชมทุ่งที่สะพานทุ่งนาน้อย   ล่องแก่งนครนายก

ติดต่อสอบถาม  Tel : 063-996-7990   Map : https://goo.gl/maps/MZodueDiu6ZVkt1A6

ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง
ชุมชนต้องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง