ตกลง
บ้านชายทะเลรางจันทร์
2 มี.ค. 2564
2,491
จองแพ็คเกจ
Booking package

ข้อมูลชุมชมท่องเที่ยว ปี 2563

บ้านชายทะเลรางจันทร์  หมู่ 4 ต.นาโคก  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผู้ประสานงาน นางมาเรียม กงม้า เบอร์โทร 081-7939822

ที่พักชุมชน (โฮมสเตย์หรือที่พักเครือข่าย) ราคาพร้อมรายละเอียดการเข้าพัก กรณีไม่รับประทานอาหาร ราคา 200 บาทต่อท่าน แถมฟรีข้าวต้ม มื้อเช้า 1 มื้อ (จำนวน 10 – 15 ท่าน) และกรณีรับประทานอาหารเย็น ราคาอาหารเย็นท่านละ 150 บาท  นักท่องเที่ยวสามารถนำอุปกรณ์ประกอบอาหารและอาหารมาเองได้

ผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มภายในชุมชนท่องเที่ยวหรือเครือข่าย กะปิ อาหารทะเลตากแห้ง น้ำปลากะปิกุ้งเคย น้ำปลาหวาน กะปิหวาน ปูไข่ดอง ไข่เค็มพอกโคลนทะเล

โปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว (ระบุช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม)

08.30 – 09.00 . : ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชน
09.00 – 12.00 . : กิจกรรมในชุมชน เช่น ผ้ามัดย้อมตะบูน วางรอบดักปู ถีบกระดานเก็บหอย
                         ไข่เค็มพอกโคลนทะเล ตีปลากระบอก ตำน้ำพริกโบราณ

12.00 – 13.00 . : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 . : เยี่ยมชมการผลิตกะปิและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะปิ
14.30 – 16.00 . : ไหว้พระหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดกาหลง
16.00 – 17.00 . : ชมวิว ถ่ายรูปยามเย็นที่สะพานสายรุ้ง

                 กรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะ ทำกิจกรรมครบทุกฐาน  พร้อมรับประทานอาหาร 1 มื้อ  (อาหาร 5 อย่าง ตามฤดูกาล)   มีค่าใช้จ่าย 590 ต่อท่าน   หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์ที่จะเลือกทำแค่บางกิจกรรม  จะมีค่าใช้จ่ายกิจกรรมฐานละ 100 บาท  

อธิบายจุดท่องเที่ยวทั่วไปที่ชุมชนท่องเที่ยวเชื่อมโยง (สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงคือ ไหว้พระหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดกาหลง และชมวิว ถ่ายรูปยามเย็นที่สะพานสายรุ้ง เนื่องจากเป็นชุมชนใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์จัดให้หรือแนะนำขึ้นอยู่กับความต้องการ เวลา ของนักท่องเที่ยวหรือคณะที่มาศึกษาดูงาน

 

** ข้อจำกัด ** ติดต่อเพื่อกำหนดวันเลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ  5 ท่าน  และสามารถรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุดไม่เกิน 60 ท่าน สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี   โดยกิจกรรมจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามฤดูกาล  ทางชุมชนจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรม

บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์
บ้านชายทะเลรางจันทร์