ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
13 มี.ค. 2567
1,716

ชุมชนเล็กๆ ติดชายฝั่งทางออกสู่ทะเลอันดามัน ที่ยังเต็มไปด้วยร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีต และความสวยงามของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนาชนิด ที่คนในชุมชนยังคงรักษาไว้ให้เราได้ชื่นชม ใครที่ชอบการเดินทางในแนววิถีธรรมชาติและการอนุรักษ์ ไม่ควรจะพลาดชุมชนนี้เป็นอันขาด #กิจกรรมภายในชุมชน

-ล่องเรือชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนและความสวยงามของท้องทะเล

- ชมสันหลังมังกร 1 ใน 9 ตัวของ จ.สตูล

- ชมเศษเครื่องปั่นภาชนะจีนโบราณบนเกาะเหลาตรง

- ให้อาหาร “เหยี่ยวแดง” นกประจำถิ่นป่าชายเลน

- ชมฝูงปูก้ามดาบ

- เรียนรู้เรื่องราวของโบราณที่พิพิธภัณฑ์บ้านท่าข้ามควาย

- เลือกอุดหนุนของฝาก สินค้าชุมชน

- ล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

- ชมฝูงค้างคาวนับหมื่นตัว

#การเดินทาง ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย” ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ห่างจากตัวเมืองสตูลขึ้นไปทาง จ.ตรัง 75 กม.

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 087-4792904

FB : การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย

ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนต้องเที่ยว ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล