ตกลง
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
9 ธ.ค. 2565
605
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร หนึ่งในชุมชนต้องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์สวยงามภายในชุมชน ถ้าใครอยากมาชมโบสถ์สวยติดริมแม่น้ำโขงต้องมาที่ “สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี” หรือ “วัดสองคอน” ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
นอกจากวัดคริสต์ที่น่าสนใจแล้ว ที่บ้านสองคอนยังมีผลิตภัณฑ์จากผลไม้ในครัวเรือน ที่นำมาแปรรูปส่งขายให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย หรือหากใครอยากท่อเที่ยวพักแรมที่ชุมชน บ้านสองคอนมีโฮมสเตย์บริการนักท่องเที่ยวที่วัดสองคอน โฮมสเตย์บรรยากาศดีติดริมแม่น้ำโขง ช่วงเช้าและเย็นอากาศจะดีมากๆ
และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน คือ วัดมโนรมณ์ วัดที่มีรูปปั้นพญานาคสวยสดงดงามเป็นวัดที่น่าไปถ่ายรูปสวยๆ และศึกษาเรียนรู้ประวัติเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคที่สักการะเคารพนับถือของผู้คนชุมชน
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร