ตกลง
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
2 ธ.ค. 2565
527

ชื่อบ้านรางจันทร์นั้น สำหรับบ้านเรือนแห่งนี้มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา แต่เดิมสามีภรรยาคู่หนึ่งมาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำธารหรือสายน้ำที่ไหลลงทะเลเค้าเรียกว่ารางน้ำ ส่วนคำว่ารางจันทร์สามีเรียกสายน้ำแห่งนี้ว่ารางจันทร์ เพราะจันทร์เป็นชื่อภรรยาของตนเอง และต่อมามีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านชายทะเลรางจันทร์

ชุมชนชาวประมงบ้านรางจันทร์ทาง ธ.ก.ส. ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เช่น บ่อเลี้ยงปูทะเลแบบธรรมชาติ มีอาชีพทำกะปิตัวเคยเป็นอาชีพดั้งเดิม

สำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนนั้นมีสะพานทอดยาวไปในทะเล ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และชมป่าชายเลนที่อยู่รอบๆ หมู่บ้าน ชาวบ้านที่นี่ยังนำเคย(กุ้ง) มาทำเป็นกะปิ ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของชุมชนอีกด้วย

Map : https://goo.gl/maps/o2cmbkEWZ1xx77zM6

ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร
ชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร