ตกลง
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 ม.ค. 2565
60
ท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ บ้านดอนสีนนท์ ฉะเชิงเทรา
อีกหนึ่งชุมชนที่น่าค้นหา และเป็นต้นแบบชุมชน
ที่น่าสนใจ เพราะชุมชนบ้านดอนสีนนท์ใช้แนวคิด
และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9
มาเป็นต้นแบบ ในการใช้ชีวิต
 
ไม่ว่าจะเป็นการหาเลี้ยงชีพ หรือการหาเลี้ยงครอบครัว
ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เลี้ยงโค
และเลี้ยงแพะเนื้อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน มีการทำปลาร้า ฟาร์มไก่ไข่
หรือการทำสบู่จากนมแพะ และยังมีฟาร์มเมล่อน
ในชุมชนนี้อีกด้วย
 
สิ่งเหล่านี้ยัง สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และ
ยังเป็นอาชีพ ให้แก่คนในชุมชนด้วย
 
ถ้าหากไปเที่ยวชุมชนแล้วยังไม่จุกใจ ภายในจังหวัด
ฉะเชิงเทรายังมีสถานที่ให้เดินทางไปท่องเที่ยว
อีกมากมาย เช่นการไปกราบสักการะหลวงพ่อโสธร
หรือจะไป เดินเล่นตลาดเก่าบ้านใหม่ก็ยังได้
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 061-969-9150

 

 
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
บ้านดอนสีนนท์ จังหวัดฉะเชิงเทรา