ตกลง
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ก.ย. 2565
659

 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมถิ่นไทยพวน "บ้านโพธิ์ศรี" จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

 เริ่มต้นที่ วัดโพธิ์ศรี ชมฆ้องเทวดา มหาเศรษฐี ไท-พวน  สักการะขอพรศาลเจ้าพ่อใหญ่(เจ้าพ่อบ้านสะพานเมือง)  ต่อด้วย สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดรับสิ่งดีๆและความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองก่อนออกเดินทางต่อเข้าไปภายในชุมชนบ้านโพธิ์ศรี

 เดินทางเข้าชุมชนบ้านโพธิ์ศรีไม่ไกล จะพบกลุ่มจักรสานไม้ไผ่-หวาย ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้าไปศึกษาวิธีการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่และหวายหลากหลายรูปแบบ

 หลังจากเรียนรู้วิธีทำจักสานจากไม้ไผ่และหวายกันไปแล้ว เราไปดูกลุ่มปลูกผักสวนครัวบ้านโพธิ์ศรีกันต่อ ที่บ้านโพธิ์ศรีนั้น ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพราะชาวบ้านในชุมชนโพธิ์ศรีเกือบทุกครัวเรือนจะปลูกผักสวนครัวไว้ทานเอง บ้านไหนที่มีผลผลิตเยอะก็จะนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 วัดโพธ์ศรี

map : https://goo.gl/maps/Aq1XcLgvMRRmR9Kx6

 

อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

map : https://goo.gl/maps/Aq1XcLgvMRRmR9Kx6

 

กลุ่มจักรสานไม้ไผ่-หวาย

map : https://goo.gl/maps/9mv63Erox42JagrM7

 

ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี