ตกลง
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
16 ส.ค. 2565
865

ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล ชุมชนเล็ก ๆ ติดชายฝั่งทางออกสู่ทะเลอันดามัน ที่ยังเต็มไปด้วยร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีต และความสวยงามของธรรมชาติที่น่าอศัจรรย์ อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนาชนิดที่คนในชุมชนยังคงรักษาไว้ให้เราได้ชื่นชม ใครที่ชอบการเดินทางในแนววิถีธรรมชาติและการอรุรักษ์ไม่ควรจะพลาดชุมชนนี้เป็นอันขาด

 

#กิจกรรมภายในชุมชน

- ล่องเรือชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนและความสวยงามของท้องทะเล

- ชมสันหลังมังกร 1 ใน 9 ตัวของ จ.สตูล

- ชมเศษเครื่องป้ันภาชนะจีนโบราณบนเกาะเหลาตรง

- ให้อาหาร “เหยี่ยวแดง” นกประจำถิ่นป่าชายเลน

- ชมฝูงปูก้ามดาบ

- เรียนรู้เรื่องราวของโบราณที่พิพิธภัณฑ์บ้านท่าข้ามควาย

- เลือกอุดหนุนของฝาก สินค้าชุมชน

- ล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน

- ชมฝูงค้างคาวนับหมื่นตัว

 

#การเดินทาง ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย” ตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ห่างจากตัวเมืองสตูลขึ้นไปทาง จ.ตรัง 75 กม.

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 087-4792904 FB : การท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้บ้านท่าข้ามควาย

ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล
ชุมชนบ้านท่าข้ามควาย จังหวัดสตูล