ตกลง
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
2 ส.ค. 2565
238

"ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง" จ.ลพบุรี คือ คนกลุ่มเดียวกันกับชาวไทยโคราช แต่อพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณ ต.โคกสลุง มีภาษาและวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายกับไทยโคราช เอกลักษณ์ของชาวไทยเบิ้ง คือภาษา ที่มักจะลงท้ายประโยคด้วยคำว่า เบิ้งหรือ เติ้งทำให้คนทั่วไปเรียกคนกลุ่มนี้ว่าไทยเบิ้ง

 

กิจกรรมภายในชุมชน

-ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง

-ศึกษาการทอผ้าวิถีชุมชน

-ชมวัดวาอารามต่างๆภายในหมู่บ้าน

-เลือกชมเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

-วัดเขาวงพระจันทร์

-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนบ้านไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี