ตกลง
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
26 ก.ค. 2565
228
สัมผัสชีวิตถิ่นคนทอผ้า แบบฉบับ “บ้านสนวนนอก”
 
คนที่นี่เขาสืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้ามาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดย่าทวดเลยทีเดียว เริ่มแรกทอผ้ากันแบบบ้านใครบ้านนั้น จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ชาวบ้านภายในชุมชนเริ่มรวมตัวกัน จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนนอก เป็นอุปกรณ์การทอผ้า จึงสามารถพัฒนาการทอผ้าให้เป็นรูปร่างได้ ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เข้าร่วมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาหน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนให้เปิดหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม” ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนไปมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า 8,000 คนในแต่ละปี
 
กิจกรรมภายในชุมชน
- การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- การทอผ้า
- การทำกระดิ่ง
- การจักสาน
 
ติดต่อสอบถาม
Tel : 08-5411-4435 , 09-5801-1693 , 08-7435-3237
Fb : หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม”บ้านสนวนนอก” อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
Map : https://goo.gl/maps/T9DE5S6pkLQ1Ka9c8
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์