ตกลง
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
12 ก.ค. 2565
648

เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าค้นหาสำหรับชุมชน บ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี ภายในหมู่บ้านนั้นมีการทำกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น การจักสาน การทำตาล และการทำว่าวโบราณ อีกทั้ง ยังมีจุดชมวิว ที่เห็นรอบหมู่บ้านถ้ำรงค์เกือบจะทั้งหมดอีกด้วย

 

 

สำหรับชุมชนบ้านถ้ำรงค์ เป็นชุมชนที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน มีวัดถ้ำรงค์ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่ภายในถ้ำ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านที่นี่ ชื่อว่า หลวงพ่อดำ” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางห้ามญาติหล่อด้วยสำริดดำทั้งองค์ ทางชุมชนได้ให้

กรมศิลปากรมาตรวจสอบสันนิษฐานว่ามีอายุเกือบ 1,000 ปี

 

นอกจากหลวงพ่อดำแล้วในถ้ำยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานอยู่อีกหลายองค์ด้วยกัน หากได้ไปสัมผัสที่ชุมชนนี้แล้ว จะต้องไม่พลาดการไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อดำ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel : 0 99-246-9099

Map : https://goo.gl/maps/K1WGbpox7DiH5Hs96

ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี