ตกลง
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10 มิ.ย. 2565
497

นอกจากร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า คุณรู้หรือไม่ว่า กรุงเทพมหานคร ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจอยู่อีกมากมาย

ชุมชนกำแพงทอง หรือที่นักท่องเที่ยวหลายท่านรู้จักกันในนาม ชุมชนตลาดน้ำคลองบางหลวง หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว ของ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำ  โดยรอบชุมชนมีวัดอยู่มากมาย ทำให้ชุมชนกำแพงทองเป็นชุมชนที่มีศิลปะ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น 

เริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนกำแพงทองด้วยการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกำแพงบางจาก ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวทศชาติชาดก ต่อด้วยเดินเที่ยว จับจ่าย ใช้สอย หาชิมของอร่อย ที่ตลาดต้องชมคลองบางหลวง(ตลาดน้ำคลองบางหลวง) ซึ่งเป็นตลาดริมน้ำขึ้นชื่อของชุมชนกำแพงทอง ที่นี่นอกจากจะมีของกิน ของใช้ ของฝาก จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อแล้ว ยังเป็นแหล่งรวบรวมงานศิลป์ ภาพศิลปะ หลากหลายแบบ เนื่องด้วยทางชุมชนกำแพงทองได้ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประเพณีการละเล่นท้องถิ่นของชุมชน มีบ้านศิลปินที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรม และส่งต่อให้คนรุ่นหลัง และ นักท่องเที่ยวได้ศึกษาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์แขนงหนึ่งของไทยที่หาชมได้ยากมากแล้ว

 

การเดินทาง ชุมชนกำแพงทอง อยู่ที่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ใกล้กับวัดกำแพงบางจาก ซ.เพชรเกษม 20

ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชุมชนกำแพงทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร