ตกลง
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
28 เม.ย. 2565
458

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหาดสองแคว

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการนำวัตถุดิบในหมู่บ้าน

ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว หรือวัตถุดิบต่างๆ

ที่อยู่ภายในหมู่บ้าน มาทำเป็นขนมเพื่อขาย

ให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาหมู่บ้าน

และยังมีการเพาะไผ่ซางหม่นขายเพื่อสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน อีกทั้ง ยังมีที่พักที่อยู่

กลางสวนอย่างเช่น โฮมสเตย์บ้านหาด

สองแควอีกด้วย ภายในสวนของโฮมสเตย์นั้น

มีสวนผลไม้ และผักสวนครัวสดๆ ไปดูกันเลย

ว่าจะธรรมชาติ และร่มรื่นขนาดไหนกับชุมชน

บ้านหาดสองแคว

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel : 0 96-675-5354

Map : https://goo.gl/maps/nDabEw1pHX53f3rp8

ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์
ชุมชนบ้านหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์