ตกลง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
21 ธ.ค. 2564
85

ชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

ชุมชนในตำบลเล็กๆ อยู่ในพื้นที่ราบ

ท่ามกลางหุบเขา ไม่มีเขตติดต่อกับทะเล

แต่มีแหล่งต้นน้ำ ที่ไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดระนอง

 

เดิมมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก และหาแร่ดีบุก

ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของเมืองระนองในสมัยก่อน

 

หาดส้มแป้น มาจากคำว่า “ห้วยซ้มเปียน”

ในภาษาจีน แปลว่าลึกเข้าไปในหุบเขา

คือลึกเข้าไปเพื่อไปหาแร่ในหุบเขา

ซึ่งแร่ที่ว่านั้นก็คือ แร่ดีบุก และที่นี่ยังเป็นชุมชน

ทำเหมืองเก่าอีกด้วย

 

ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตการร่อนแร่มากกว่า 100 ปี

นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงด้านเนื้อดิน ที่เป็นดินเนื้อขาว

สามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกมากมาย

จึงก่อตั้ง กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น

เป็นพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ปั้นเซรามิกด้วยตนเอง

ชิ้นงานที่เสร็จแล้วจะขาวเนียนจากดินคุณภาพ

เมื่อนำไปเคลือบด้วยสีที่สกัดจากธรรมชาติ

จะได้ผลงานที่สวยงามอีกด้วย

 

Map: http://goo.gl/maps/1TAv4P3mSfE22R2e8

 

 

บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
บ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง