ตกลง
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
24 พ.ย. 2564
126

สัมผัสชีวิตถิ่นคนทอผ้า แบบฉบับ “บ้านสนวนนอก”

เพราะคนที่นี่เขาสืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้ามาตั้งแต่

รุ่นปู่ทวดย่าทวดเลยทีเดียว

 

เริ่มแรกทอผ้ากันแบบบ้านใครบ้านนั้น จนเมื่อปี

พ.ศ. 2547 ชาวบ้านภายในชุมชนเริ่มรวมตัวกัน

จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล

สนวนนอก เป็นอุปกรณ์การทอผ้า

 

จึงสามารถพัฒนาการทอผ้าให้เป็นรูปร่างได้

ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เข้าร่วมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ต่อมาหน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนให้

เปิดหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม”

ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยว

ที่แวะเวียนไปมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยว

เข้ามามากกว่า 8,000 คนในแต่ละปี

 

กิจกรรมภายในชุมชน

- การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

- การทอผ้า

- การทำกระดิ่ง

- การจักสาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 08-5411-4435 , 09-5801-1693 ,

08-7435-3237

Fb : หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม”บ้านสนวนนอก”

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

Map :

https://goo.gl/maps/T9DE5S6pkLQ1Ka9c8

บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์