ตกลง
บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
2 พ.ย. 2564
131
*เสาร์นี้เปิดให้เที่ยวชมและเข้าพักตามปกติแล้วครับ*
 
บ้านขุนสมุทรจีนเปิดให้เข้าเที่ยวชม และพักโฮมสเตย์ตามปกติครับ
 
#ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวชม
 
1. ใส่หน้ากากอนามัย
2. ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายจุดคัดกรอง
3. ล้างมีด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
4. ลงทะเบียนที่จุดคัดกรอง
 
จากสถานการณ์โควิดที่เริ่มดีขึ้น
บ้านขุนสมุทรจีนจึงเปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกติ สามารถโทรสอบถาม และจองที่พักได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
โทร 0850200024 และ 0865675296
 
ราคาที่พัก #มัดจำล่วงหน้า 30%
บ้านขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร
 
ราคาที่พัก 2 วัน 1 คืน
พร้อมอาหารทะเล 3 มื้อวัน
 
วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผู้ใหญ่ 700 บาท/คน
เด็ก 350 บาท/คน
 
วันธรรมดา
ผู้ใหญ่ 600 บาท/คน
เด็ก 300 บาท/คน
 
รายได้ 10% จากนักท่องเที่ยวจะนำเข้ากองทุนปลูกป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน เช่น การปลูกป่าชายเลน สร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริหารจัดการภายในชุมชน และการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล
บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ