ตกลง
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
19 ต.ค. 2564
158

สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนววิถีชุมชน ไปใช้ชีวิตกับทุ่งหญ้า และนาข้าว เก็บเกี่ยวความสุขพร้อมกับ ความสดของผักปลอดสารพิษ

แล้วนำเอากลับมาปรุงเป็นอาหารอร่อยๆ เพื่อสุขภาพ เราขอแนะนำที่นี่เลย #ชุมชนบ้านสันทางหลวง ชุมชนเล็กๆ ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

ชุมชนที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องประเพณี วัฒนธรรมการแต่งกายและภาษา ในแบบฉบับวีถีไทยองล้านนา ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

จนเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ดึงดูด ที่มัดใจผู้มาเยือนชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

#กิจกรรมภายในชุมชน

- เรียนรู้การปักผ้าวิถีไทยอง

- เรียนรู้การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่

- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา

- เรียนรู้การปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

- ทานอาหารอร่อยๆจากพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

- อุดหนุนสินค้าชุมชน ที่ร้านค้าชุมชนบ้านสันทางหลวง

- สักการะพระพุธเจ้าห้าพระองค์ ที่ “วัดป่ากุ๊ก”

#การเดินทาง 

ชุมชนบ้านสันทางหลวง ตั้งอยู่ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายขึ้นไปทางเหนือประมาณ 40  กม.

 #สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง 

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางจากตัวเมืองเชียงรายไปยังชุมชนบ้านสันทางหลวง

- วัดร่องเสือเต้น

- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

- ไร่ชาฉุยฟง

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 086-9225679

บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย