ตกลง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
12 ต.ค. 2564
192

ใครที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตในแบบธรรมชาติบำบัด

ได้อยู่กับป่าไม้และสายน้ำ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เราขอแนะนำที่นี่เลย 

“ชุมชนท่องเที่ยวบ้านลำขนุนจังหวัดตรัง”

ชุมชนที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและความชุ่มชื่น

ของป่าต้นน้ำริมเทือกเขาบรรทัด นอกจากนี้

ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ของชาวใต้อย่างการแสดงมโนราห์ และ

หนังตะลุง ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันรักษา

วัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้ และสานต่อกันมาจาก

รุ่นสู่รุ่นได้อย่างลงตัว

#กิจกรรมภายในชุมชน

-ล่องเรือคายัคสัมผัสธรรมชาติของป่าต้นน้ำ

- ชมสวนมะนาวศรีทองดา มะนาวสายพันธุ์ใหม่

  ที่กินได้ทั้งเปลือกโดยไม่มีรสขม

- ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวศรีทองดา

- ชมการแสดงมโนราห์

- เรียนรู้การแกะตัวละครหนังตะลุง

- ชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

#การเดินทาง ชุมชนบ้านลำขนุนตั้งอยู่ที่

ต. นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 27 กม.

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 085-4781044 ผู้ใหญ่หนูอิ่ม

บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง
บ้านลำขนุน จังหวัดตรัง