ตกลง
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
6 ต.ค. 2564
119

บ้านสันป่าเหียง...เชียงราย

ชุมชนสร้างสุข ตามวิถีพุทธเกษตรอินทรีย์

หากพูดถึงบ้านสันป่าเหียงหลายคนคงจะไม่คุ้นเคย

เท่าไหร่ แต่หากพูดถึงไร่เชิญตะวัน คงต้อง 

ร้องอ๋อ...ไปตามๆกัน บ้านสันป่าเหียง ชุมชนเล็กๆ

ที่เป็นเส้นทางสู่ไร่เชิญตะวัน คนในชุมชนส่วนใหญ่

มีอาชีพทำการเกษตร จึงเป็นที่มาของวิถีพุทธเกษตร

อินทรีย์

 

การเดินทางครั้งนี้เราจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตในแบบ

ธรรมดาๆ แต่เป็นความธรรมดาที่มากล้นไปด้วย

ความสุข ความสบายใจ ไปทานอาหารพื้นบ้าน

อร่อยๆ ไปทานผลไม้ปลอดสารสดๆจากต้น ไปเรียน

รู้กิจกรรมสนุกจากคนในชุมชนตามแบบฉบับของ

ชุมชนสร้างสุขบ้านสันป่าเหียง....เชียงราย

 

#กิจกรรมภายในชุมชน

- สักการะขอพรพระ ที่ วัดศรีศักดาราม

- ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน

- เรียนรู้การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่

- เรียนรู้วิธีการทำโคมแบบล้านนา

- เรียนรู้วิธีการทำกระถางต้นไม้จากไม้ไผ่ และ

  ไม้หวาย

- เรียนรู้วิธีการนวดบำบัดด้วยเปลวไฟ ที่เรียกว่า

  ย้ำขาง

- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่างเก็บน้าห้วยสัก

- ทานอาหารพื้นบ้านอร่อยๆ และผลไม้สดๆจากสวน

- เดินเที่ยวตลาดเช้า

- ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่พระธาตุโพธิญาณ

- ชมวิถีชีวิตการทำเกษตรทั้งเกี่ยวข้าวเลี้ยงควาย

สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านสันป่าเหียงในครั้งนี้

เหมือนกับเราได้กลับไปหาญาติผู้ใหญ่ กลับไป

เติมพลังความอบอุ่น จากคนในชุมชนที่หา

ได้ยากมากๆในสังคมเมืองปัจจุบัน

 

#การเดินทาง

บ้านสันป่าเหียง

ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ห่างจาก

ตัวเมืองเชียงรายมาทาง อ.เทิง ประมาณ

20 กิโลเมตร

 

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 089-9537695

FB : ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสันป่าเหียงแอนด์โฮมสเตย์

บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย
บ้านสันป่าเหียง จังหวัดเชียงราย