ตกลง
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
24 ส.ค. 2564
2,418
“ชุมชนพระบาทห้วยต้ม” ชุมชนชาวปกาเกอะญอ
ขนาดเล็กๆ ที่อยู่ในจังหวัดลำพูน แต่ชุมชนก็เปี่ยมล้น
ไปด้วยความเคารพและศรัทธาที่มีต่อ "หลวงปู่ครูบา
ชัยยะวงศาพัฒนา" พระนักพัฒนา ที่เป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวล้านนาในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่
วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนพระบาทห้วยต้ม
ยังคงแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมของชีวิต รวมถึง
การที่ผู้คนในชุมชนยังคงสวมใส่ชุดปกาเกอะญอ
ที่สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ โดยชุดปกาเกอะญอ
สวยๆเหล่านั้นถูกทอใช้กันเองในครอบครัว นอกจากนี้
ชาวบ้านในชุมชนยังคงมีการทำเครื่องเงิน ตีมีด และ
ทำการเกษตรตามแนวทางของบรรพบุรุษอีกด้วย
 
ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจ และ
น่าท่องเที่ยว เพียงแค่ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านก็สังเกตุ
เห็นได้เลยว่าชาวบ้านที่นี่ยังคงรักษาประเพณีท้องถิ่น
ทุกอย่างไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ ชุมชน จะมี ศูนย์วิจัย
หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และน้ำตกก้อหลวง
สำหรับการเดินทางมายังชุมชนพระบาทห้วยต้ม
สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่
หรือตัวเมืองลำพูนได้เลย
ติดต่อสอบถาม Tel : 063-114-1780
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน